Beräkna hastighet i förhållande till varvtal

Formler för beräkning finner du i exemplet

a = däckbredd (mm)
b = profil
c = fälgstorlek (tum)
d = däckets diameter (mm)
e = utväxling växellåda
f = slutväxel (bakaxelutväxling)
n = motorvarvtal (rpm)
o = däckets omkrets (mm)
v = beräknad hastighet (km/h)
z = däckets varvtal (rpm)
pi = 3,141592654

 

På däcket finns uppgift om storlek. Det kan stå t.ex. 225-45-17
Detta betyder:
225 mm däckbredd/slitbana
45% av bredden är däckets mått från fälgkant till slitbanan
17 är fälgdiameter i tum

Räkneexempel:

Vi har en bil med:

Däck 225-45-17
Varvtal 7 500 rpm
Utv. 0,821 (5:an)
Bakaxel 3,916

 

1. Beräkna däckets diameter i mm

d = (a * b / 50) + (c * 25,4)
d = (225 * 45 / 50) + (17 * 25,4) = 634,3 mm

2. Beräkna däckets omkrets i mm

o = d * pi
o = 634,3 * 3,141592654 = 1 992,71 mm

3. Beräkna däckets varvtal i rpm

z = n / (e * f)
z = 7 500 / (0,821 * 3,916) = 2 332,79 rpm

4. Beräkna hastighet i km/h

v = o * z * 6 / 100 000
v = 1 992,71 * 2 332,79 * 6 / 100 000 = 278,91 km/h

S13 Europabilar Icke Europabilar Automat
1:an 3,592 3,321 3,027
2:an 2,057 1,902 1,619
3:an 1,361 1,308 1,000
4:an/OD 1,000 1,000 0,694
5:an 0,821 0,838 -
Backen 3,657 3,382 2,272
Slutväxel bakaxeln 3,916 4,363 ?

 

Tim Tréville