"KOMBI gard Alarm"

Reklam broschyr för ett svenskt billarm...