Installation av elektrisk kylarfläkt - 200SX S13

Material som behövs:

 • Elfläkt 12-14 (Racecooling, Dalhems m.fl.)
 • Fläktfästen (ram eller buntband med skavskydd i gummi mot kylaren)
 • Elektrisk termostat (Mekonomen, Biltema)
 • Relä (Mekonomen, Biltema)
 • Kabelskor flatstift/ögla/skarvhylsor (Mekonomen, Biltema)
 • Elkabel (Mekonomen, Biltema)
 • Buntband och skruvar (Mekonomen, Biltema)
 • Säkringshållare och säkring (Mekonomen, Biltema)
 • Verktyg (din egen verktygslåda)

Option:

 • Brytare för tvångsstyrning av fläkten från kupén
 • En eller två fläktar (för två fläktar kan ett dubbelt relä och kraftigare säkring behövas)

Arbetsförlopp:
1. Demontera plastkåpan kring original kylarfläkt.
2. Skruva loss hela fläktpaketet inkl. axel och slirkoppling från vattenpumpen (fyra muttrar vid remhjulet). Återmontera muttrarna när fläkten tagits bort, eventuellt behövs brickor under muttrarna ifall muttrarna bottnar.
3. Tappa ur kylarvattnet genom att vrida på kranen nere till vänster på kylaren.
4. Lossa de båda kylarslangarna och slangen till expansionskärlet från kylaren.
5. Demontera kylaren från chassiet (ta bort två fästen på ovansidan av kylaren).
6. På kylaren finns fyra gummibussningar (två uppe och två nere). Tappa inte bort dem.

7. Till höger om den nedre kylarslangen finns en försänkning som är perfekt för installation av en termostat. Den är dock pluggad i botten och behöver borras upp. Använd en borrmaskin, ett borr (ca 8-10mm) samt ett slipstift för att borra ut och slipa till kanten på bottenpluggen. Var varsam så att du inte skadar väggarna i försänkningen, det är bara bottenpluggens nedre kant som ska slipas bort.

8. Spola ur kylaren med vatten så att alla plastspånor sköljs ut.

9. Ta termostaten och håll den mot det uppborrade hålet i kylaren. Det finns ännu inga gängor att skruva in den i så dessa måste du nu skapa. Detta är en relativt enkel procedur. Centrera termostaten i hålet och se till att den kommer in vinkelrätt. Försök skruva in den lite så att gängorna i termostaten börjar gräva sig in i plasten. Ta ett t-skaft från hylsnyckelsatsen och en passande hylsa. Sätt hylsan på termostaten och tryck försiktigt i riktning mot kylaren, håll skaftet parallellt mot kylaren och vrid runt. Akta så att du inte böjer kontaktstiften på termostaten. Termostaten kommer att skära gängor i kylarplasten. Vrid runt helt tills termostaten bottnar mot plasten och tätningsringen ligger plant mot kylaren och tätar.
10. Innan du köper fläkt så ska du mäta upp hur stor den kan vara och du ska välja största möjliga eller dubbel för bästa möjliga kylning. Montera el-fläkten/el-fläktarna på kylaren, antingen med egna fästjärn eller med buntband. De flesta nya universalfläktar levereras med fastsättningsanordningar i form av buntband med fyrkantiga plattor i ändarna och gummiskivor som skyddar kylaren mot skavning. Har du en fläkt från skroten får du ordna en egen anpassad fastsättning. Har du köpt en universalfläkt använder du de medlevererade delarna.

11. Montera tillbaka kylaren i bilen. Se till att gummibussningarna uppe och nere är på plats. Skruva fast de två fästena på kylarens ovansida och återmontera slangarna.
12. Fyll kylaren med kylarvätska och kontrollera att den håller tätt. Speciellt vid el-termostaten. Dra åt termostaten lite hårdare vid behov, men inte så hårt att gängorna i kylaren förstörs.
13. Nu ska det elektriska kopplas. Kolla fläktens elkablar (plus och minus) så att fläkten roterar åt rätt håll. Har du en sugande fläkt ska den monteras på insidan kylaren. En påblåsande fläkt monteras på utsidan kylaren. Testa genom att koppla kablarna direkt på batteriet för att se till att fläkten jobbar som den ska.

14. Koppla det elektriska enligt kopplingsschemat. Använd flatstift på reläet och säkringshållaren, öglor på batteriet och jordningen samt skarvhylsor för att förlänga korta kablar och skarva kablage. Vill du tvångsstyra fläkten vid t.ex. forcerad kylning innan start på strippen kan du montera en brytare i kupén.
15. Provkör bilen. Låt sedan motorn stå på tomgång och kontrollera om det läcker någonstans och att fläkten startar och stoppar som den ska.

Lycka till!

Timothy "Shogun" Tréville