Vid montering av frontmonterad IC, matning av bränslepump och med tanke på viktfördelning kan det vara en fördel att placera batteriet i bagageutrymmet. För att minimera risken för kortslutning och överbelastning bör kabelarean väljas så grov som möjligt och kabelisoleringen skyddas med en skyddsstrumpa av plast (böjligt, ringformat rör).

Innan du börjar behöver du köpa några saker. Det mesta finner du hos din lokala biltillbehörsfirma.

Vad behövs?

 • 1 st. strömkabel för plus (helst 50mm2). Längden beror på hur du drar den men ca 5-6 meter räcker.
 • Strömkabel för minus (helst 50mm2). Ca 50 cm räcker.
 • 2 st. polklämmor, en för plus och en för minus.
 • 4 st. polöglor.
 • 1 st. kopplingsblock för plus, att montera i motorutrymmet (inkapslat med lock)
 • 1 st. skyddsstrumpa i ringplast. Ca 5-6 meter räcker.
 • Batterilåda i plast (med lock och spännband).
 • Eventuellt några skruvar och bultar för montering och fastsättning.
Option:
 • 1 st. batterifrånskiljare (helst i kraftigt utförande med metallnyckel - typ Bosch)
 • Säkringshållare för billjudinstallation och stor säkring (ca. 150-200 A säkring).

1. Ta bort batteripolerna från batteriet.
2. Demontera batteriet.
3. Montera av batteripolerna från minus och pluskablarna. Eventuellt kan det räcka med att bryta loss själva öglan som klämmer runt batteripolen och bara spara en bit där skruven går igenom. Då kan den öglan användas för montering i kopplingsblocket. Om det inte går måste du montera en polögla på kabeln.
4. Jorda kabeln som tidigare satt på batteriets minuspol genom att borra ett lämpligt hål i en grov chassibalk och skruva fast den i balken med en rejäl skruv. Viktigt att den får mycket bra kontakt med metallen. Skrapa bort eventuell underredsmassa och färg (metall mot metall).
5. Montera kopplingsblocket som är avsett för pluskablarna på en lämplig plats i motorrummet. Gärna i närheten av den plats där det gamla batteriet satt, då når de gamla pluskablarna från startmotorn och bilens elsystem fram till den.
6. Trä pluskabeln genom skyddsstrumpan. Montera pluspolsklämman i den ände som ska vara i bagageutrymmet.
7. Dra pluskabeln, inklusive skyddsstrumpan från bagageutrymmet fram till motorrummet följande väg:

 • I bagageutrymmet, på höger sida finns en stor kåpa runt stötdämpartornet, dra kabeln under denna och runt stötdämpartornet. Eventuellt kan du borra ett hål genom kåpan för att snygga till installationen.
 • Fortsätt ned under baksätet och längs med höger tröskel. Du behöver lossa plasttröskeln och lyfta på golvmattan för att komma åt att dra den snyggt och så nära tröskeln som möjligt.
 • Lossa även på kåpan som sitter på höger sida framme vid passagerarsidans benutrymme. Därunder sitter motorns styrenhet som också bör lossas på för att underlätta kabeldragningen. Lossa styrenhetens fastsättningsskruv och vik undan styrenheten.
 • Trä kabeln upp längs med sidoväggen inne i hörnet bakom styrenheten, hela vägen upp till det övre högra hörnet. Där finns en stor gummigenomföring.
 • Gör ett hål i gummigenomföringen så att kabel med strumpa kan träs igenom. Var försiktig så att de befintliga kablarna inte skadas.
 • Om det är svårt att komma igenom och få fram kabeln i motorrummet, kan det underlätta att använda en kraftig ståltråd som viras runt kabel och strumpa. För tråden genom genomföringen och dra sedan ut kabel och strumpa.
 • Dra kabelpaketet fram till kopplingsblocket längs en skyddad plats inne i motorrummet. Skydda den från värme och nötning.
8. Kläm fast en polögla på den framdragna kabeländen och skruva fast den i kopplingsblocket (detta är nu den plats där bilens pluspol befinner sig).
9. Montera jordkabeln i bagageutrymmet så här:
 • Trä på en skyddsstrumpa på minuskabeln.
 • Montera på en polögla i kabelns ena ände och en minuspolklämma i den andra.
 • Lyft på bagagerumsmattan till höger. Baktill under mattan finns en stor gummikåpa. Under denna finns det ett gängat hål i en kraftig balk.
 • Ta bort eventuell färg och skruva fast polöglan i balken (metall mot metall).
10. Montera tillbaka styrenheten, mattor och alla lossade kåpor.
11. Om du vill montera på en säkring gör du det på pluskabeln i bagageutrymmet, så nära batteriets pluspol som möjligt. (Skarva in säkringshållaren på pluskabeln).
12. Om du vill montera på en batterifrånskiljare gör du det på minuskabeln i bagageutrymmet, så nära batteriets minuspol som möjligt. (Skarva in brytaren på minuskabeln).
13. Lämplig placering av batteriet/batterilådan är på höger sida i bagageutrymmet, gärna en bit fram för att inte förhindra åtkomst till reservhjul mm.
 • Batterilådan har ett spännband som sätts fast i golvet med några byglar. Rikta upp boxen på lämplig plats och skruva fast byglarna ordentligt i golvplåten.
 • Stoppa i batteriet i boxen, sätt fast batteripolsklämmorna på plus- respektive minuspolen och dra åt dem. Kolla att det inte blivit kortslutning.
 • Sätt locket på boxen, lägg över spännbandet och dra åt det.
14. Kontrollera att alla delar sitter där de ska och är ordentligt fastskruvade/fastsatta.
15. Starta bilen.

Lycka till. Det är enkelt och blir bra om du tar dig tid och gör det noggrant.

SR Timothy Tréville