Byte av EPROM-chip i styrboxen.

Om man planerar att börja trimma sin 200SX brukar det första att göra vara att byta ut det eprom-chip som finns i styrboxen. Eprom-chipet styr bl.a bränslemängden och i det original-monterade chipet finns dessutom en laddtrycksspärr som man genom att byta chip får bort.

Tänker man byta sitt chip själv behöver man en lödkolv/lödpenna och lite kunskap om lödning. Övriga verktyg som behövs är en 10mm nyckel och en stjärnskruvmejsel. Lite försiktighet är aldrig fel heller.

Demontering av styrboxen:

Styrboxen sitter monterad bakom den plastkåpa som finns framför högerdörren. Plastkåpan lossas lätt med ett par skruvar och sedan har man styrboxen åtkomlig (se bild 1). Styrboxen lossas med två skruvar och den kabelhärva som sitter på styrboxens kortsida lossas även den med en skruv (se bild 2).

Styrboxen öppnas med fyra skruvar, en i varje hörn. Man behöver sedan skruva bort det lilla kretskortet som sitter monterat ovanpå det stora kretskortet för att komma åt eprom-chipet (se bild 3).

Byte av eprom-chip:

Det är nu det svåra momentet kommer. Att löda bort det originalmonterade chipet och ersätta det med den sockel som vanligtvis medföljer vid köp av ett trim-chip. Har man ingen eller liten erfarenhet av lödning kan man lämna in styrboxen till något företag (t.ex bilstereofirmor eller likn.) som kan hjälpa till. Det brukar kosta ca 400-500 kronor.

När sockeln sitter på plats trycker man försiktigt det nya chipet på plats i sockeln. Man kan ibland behöva böja in benen på chipet något för att det ska passa. Gör detta försiktigt. Kontrollera även att chipet är vänt åt rätt håll, med den lilla "urgröpningen" åt samma håll som den vita markering som finns på kretskortet (se bild 4).

När allt är klart är det bara att skruva ihop styrboxen och skruva fast kabelhärvan på den. Prova sedan att starta bilen innan du skruvar fast styrboxen och plastkåpan som täcker. Det underlättar arbetet om något skulle vara fel med lödningen eller chipet. Fungerar allt är det bara att ge sig ut och gasa.

--- Peter / 200sx OGS